Vergoedingen

Prestatiecode: 24005 – Behandeling Natuurgeneeskundige therapie
Prestatiecode: 24513 – Behandeling Lichaamsgerichte Psychotherapie

Voor meer informatie over de prestatiecodes: www.catvergoedbaar.nl 

Breathe