Tarieven

Tarieven

Praktijk Suze de Laat hanteert een standaardtarief van € 85 per uur, dit is exclusief eventuele reiskosten en BTW.


Kennismakingsgesprek van 30 minuten
Gratis (in dit gesprek wordt algemene informatie verstrekt over de werkwijze en mogelijkheden)


Intake (anamnese 1 tot 1,5 uur)
€85 euro per uur


Adviesconsult
€85 euro per uur


Intelligentieonderzoek
€550


Aanvullende onderzoeken zoals SEO – concentratie/taakwerkhouding –
executieve functies – observaties

€85 per uur


SVIB
Tarief in overleg


Sensikids
€450 euro (7 maal een uur)


Yucel-methode
€85 per uur


Particuliere zorg
Praktijk Suze de Laat werkt onafhankelijk van de gemeente. Ouders (of scholen) kunnen Praktijk Suze de Laat op eigen initiatief benaderen, er is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een door de gemeente bepaald budget. In dit geval betalen de ouders (of school) de zorg zelf. Hiernaast heeft dit als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg.

Vergoeding vanuit een PGB
Voor kinderen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld ADHD of autisme kun je als ouders/verzorgers een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan vragen. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor je kind kunt inkopen. Alle informatie over het PGB en het aanvragen ervan is op deze site te vinden. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding of coaching door ons hiermee te bekostigen.

Tevens kunnen de sessies (coaching en begeleiding) onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding of bijzondere ziektekosten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.

Vergoedingen

Nei-sessies komen in aanmerking voor vergoeding. Voor informatie over de mate van vergoeding en door welke verzekeraars wordt vergoed, verwijs ik je door naar catvergoedbaar.nl
Een nei-sessie duurt gemiddeld 45 minuten. 
De sessies voor Sensikids worden niet vergoed. 

Mijn prestatiecodes
Prestatiecode: 24005 – Behandeling Natuurgeneeskundige therapie
Prestatiecode: 24513 – Behandeling Lichaamsgerichte Psychotherapie

Voor meer informatie over de prestatiecodes: www.catvergoedbaar.nl