Onderzoek

Intelligentieonderzoek

Tijdens het onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de intelligentie; er wordt een profiel geschetst met sterke en zwakkere kanten van je kind. Zo kan er gericht advies worden gegeven voor thuis en op school.

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek bestaan uit afname van vragenlijsten en een observatie. Na het onderzoek wordt er een verslag van de bevindingen gemaakt.

Onderzoek naar de concentratie en taakwerkhouding

Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek bestaan uit afname van vragenlijsten en een observatie. Mochten er aanwijzingen zijn voor een ontwikkelings- of gedragsstoornis zoals ADD of ADHD, wordt dit ook besproken.

Onderzoek naar de executieve functies

Een onderzoek naar executieve functies is meestal een onderdeel van een breder onderzoek. Vaak wordt er ook gekeken naar intelligentie en soms naar welbevinden/sociale ontwikkeling.

Observaties thuis en/of op school

Soms bestaan er vragen of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Deze kunnen zowel in de school-, als in de thuissituatie bestaan.

School Video Interactie Begeleiding

Een van de methodieken die voor coaching gebruikt kan worden is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Hiermee kunnen docenten op een praktische wijze worden ondersteund.